-Dette bør ordføreren snarest ta opp med veimyndighetene i fylket, sier Kristiansen fra Bygdelista i Modum. Han har sendt brev til ordfører Terje Bråthen.

Ny hall og mer trafikk

– Det har kommet en ny og etterlengtet hall i Vikersundbakken. 1 800 kvadratmeter treningslokaler vil bli til glede for mange, sier Ole Martin Kristiansen.

Han er ikke i tvil om at hallen vil bli brukt mye.

– Og trafikkmengden med gående og syklende langs Heggenveien vil øke, sier han.Ikke har veien vært trygg for fotgjengere, syklister og løpere tidligere, og mye verre er det blitt, påpeker han.

Farlig for gående

Da vi møtte Kristiansen i går formiddag, passerte rundt 15 biler strekningen på fem minutter. Og verre blir det etter arbeidstid og når skolen er slutt.

Det er mange uoversiktelig og smale svinger langs veien.

– Fra Hæhres Auto i Vikersund til YX bensinstasjon i Geithus er det 5,5 kilometer. Dette er atkomstveien til den nye hallen, sier han.

Like etter Hæhre Auto, ved bergskrenten, er det utrolig smalt og ubehagelig for gående og syklende. 

Rett etter avkjøringene til kirken og bakken er et nytt potensielt ulykkespunkt.

Det samme gjelder svingen ned mot Westad.

Øve trykk på fylket

Ole Martin Kristiansen minner om at Bygdelista hadde gangvei langs Heggenveien på valgprogrammet sitt i 2011. Fortau er det bare rett etter Hæhre Auto.

– Neste er ikke før Steinbru, sier Kristiansen.

Han mener at dette er noe som ikke bare Bygdelista, men samtlige politiske partier i Modum, bør fronte.

– Når kommunen planlegger utbygging, bør infrastrukturen følge med, sier han.

Kristiansen mener at her bør Terje Bråthen bruke sin rolle som ordfører og komme med påtrykk på veimyndighetene i fylket.

– Framtidig boligområde

– Gang- og sykkelsti er en stor investering, men har vi råd til å la være? Blir én person invalidisert, koster det samfunnet relativt mange millioner i et livsløp, sier politikeren.

– Mange bor langs Heggenveien. Dette kan bli et framtidig attraktivt område for nybygging, sier Ole Martin Kristiansen.

Ordfører Terje Bråthen kommenterer at om infrastruktur automatisk fulgte med på fylkesveier nær der kommunen bygger ut, hadde det blitt lite utvikling i Modum. 

Han påpeker at det er tilrettelagt med fortau bort til Gamle kirkevei som gående og syklende kan bruke.

– I den gamle fylkesplanen er det satt av penger til gangfelt fra YX til Westad, men ikke videre mot hoppbakken, sier han.

I den nye planen er Heggenveien ikke prioritert. Kommunen har andre prioriteringer først.