Kommunestyret i Modum kan mandag vedta å selge skolebygget på Fure på Øst-Modum. Fra 1978 («Barnehage for bondebarn på dagtid») og i dag Fure barnehage. At kommunen tenker på å selge bygget er forståelig, da det har vedlikeholdsutgifter og er verneverdig. Samtidig gjør vedlikeholdet, og byggets godkjenning for barnehagedrift, at det er økonomisk verdifullt. Likevel er det andre verdier enn de økonomiske som gjør at vi mener bygget må holdes på kommunens hender.

Både kommunen, ungene, lokalsamfunnet og de ansatte ønsker videre drift av barnehagen. Problemet er at salg av bygget kan føre til nedlegging. Dagens foreldrestyre har forsøkt å snu alle steiner for å finne midler til å kjøpe, uten å lykkes. Styrevedtaket er enstemmig. Økonomien er ikke bedre enn den må være, selv om barnehagen har overtegning pr. 2020, scorer meget godt i foreldreundersøkelser og er høyt verdsatt.

Det som står på spill er først og fremst, og selvfølgelig, at ungene som går der i dag er glade i barnehagen og de voksne der. De gleder seg til å komme dit. Noen av disse ungene trenger virkelig en liten barnehage for å føle seg trygge. Videre er Fure et lokalt tilbud. Både unger og voksne bygger tette, sterke bånd med hverandre, der de bor og lever. Dette er noen av grunnene til at Øst-Modum har godt tilsig av barnefamilier. Lokalmiljøet, med grendehuset og barnehagen som kjerne, lever.

Skolebygget på Fure er, kanskje mer enn noe annet bygg i Modum, fylt av minner. Flere generasjoner øst-moinger og mange vikersundinger har hatt de første barnehage- eller skoleårene der. Den tradisjonen bør få fortsette gjennom barnehagen.

Salg av bygget, med nedlegging av barnehagen som mulig og sannsynlig konsekvens, er dårlig politikk fordi det svekker valgfriheten i bygda og mangfoldet innen førskoler og førskole som fag. Det vil bygge ned et levende lokalsamfunn og flytte vekk arbeidsplasser, og det vil være negativt for familiene i bygda. Vedtaket, om det fattes, vil gå på tvers av kjerneverdiene til både Senterpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

En gang på 1960-tallet var kommunen nær ved å selge skolebygget, men lot være i siste øyeblikk, etter lokalt press. Vi tror kommunestyret og mange med dem var glade for den avgjørelsen i etterkant. Nå står vi ved samme veiskille igjen, og vi mener at samme avgjørelse vil være den rette nå. Derfor ber vi Modum kommune om ikke å gi opp.

Hvorfor skal vi beholde Fure barnehage? Pr. dags dato godkjent for barnehagedrift. Dette fikk vi godkjent desember 2020. Kommunen har investert 600.000 kroner på bygget.

1) Vi trenger de små barnehagene for å skape et mangfold i Modum. Store barnehager passer ikke for alle. Noen trenger mindre forhold for å føle trygghet. Det viktigste er barnas beste. Vi trenger barnehager som har ulike syn på pedagogikk slik at også foresatte kan føle seg trygge på at deres syn på pedagogikk blir ivaretatt.,

2) Fure scorer endte på gjennomsnittet eller bedre på foreldreundersøkelsen i 2020. I gjennomsnitt 4,7/5. Innenfor relasjon barn voksen (som er det viktigste for barna i løpet av en dag i barnehagen) scorer Fure 4,9/5. Det er over snittet.

3) Mange lokale ønsker plass. Vi hadde lokale på søkelista høsten 2020 som ikke fikk plass i Fure. Vi hadde også noen bosatt i Vikersund som ikke fikk plass høsten 2020.

4) Mange unge som flytter til Østmodum.

5) Arbeidsplasser – fem faste arbeidsplasser, hvor av tre bor lokalt. Fint med lokale arbeidsplasser. Har også 2 vikarer.

6) Det er ikke mulig å skape et levende lokalsamfunn, noe SP er opptatt – uten å bevare lokale barnehager. Østmodum Bygdekvinnelag og Østmodum grendelag støtter oss i dette.

7) Gjennom samlingspunkt i bygda kan barn kan skape nære lokale relasjoner som de seinere vil ha my kontakt med. Samme med foresatte. Får barn og voksne i nærheten som man kan skape nære relasjoner med.

8) Et bygg med lange tradisjoner og mye historie – tidligere skolebygg. Kommunen forsøkte å selge bygget på slutten av 60-tallet lokalsamfunnet satt seg da imot dette.

9) Ikke eneste bygget som er gammelt. Andre barnehager Modum som også er i gamle bygg. Eks; Bøhn barnehage.