Nei da, Knut Bråthen. Helt enig! 1. mai har betydd mye, betyr mye for mange fortsatt og vil nok også framover bety mye for mange.

Dette var ikke smålig! Knut Bråthen, jeg er ikke smålig! Jeg er faktisk sterkt, sterkt solidarisk!

Når vi i samfunnet ber det offentlige om noe er det også vanlig å ha en egenandel når det gjelder finansiering.
Modum Arbeiderparti søkte om 12. 500 kroner til det 1. mai arrangementet som ble gjennomført i 2020.

Det er mange som sammen med Arbeiderpartiet, er med å gjennomføre et slikt arrangement.
Landsorganisasjonen støttet årets arrangement med 6.500,00 kroner. Fagforbundet ga samme støtte.

Modum Arbeiderpartis eget tilskudd var budsjettert til 32,00 kroner.

De andre som vel samarbeider om arrangementet og dagen er utover de to som er nevnt ikke med i budsjettet.

I tillegg altså søknaden til Modum kommune på 12.500,00 som ble til et vedtak på 10.000,00 kroner. Det vedtaket som ble gjort i formannskapet må være godt innafor!

Pengene til 1. mai gikk i år ikke, slik Knut Bråthen skriver. til «hønnblåser ligaen». Det var en flott fanfare som var med i arrangementet. Koronatider.

Jeg er ikke historieløs Knut Bråthen.

Jeg har vokst opp med papirindustrien som inntekt til familien. Jeg har jobbet i den selv noen år. Jeg er solidarisk og interessert i hvorfor vi har det slik vi har det i dag. Jeg er opptatt av veien som er gått og skal gås videre.

Jeg er opptatt av at solidaritet også er å bidra selv. Kommunen bidro også denne gangen til 1. mai arrangementet.


Les også

Politisk smålighet å kutte den økonomiske støtten til 1. mai