Jeg er fortsatt like overrasket, og skjønner ikke at det går an å stå like rakrygget og bestemt å si at «jo da, vi går fortsatt for én skole i bygda, og den blir på Noresund». Selv etter at store deler av området er vernet.

Jeg gikk tilbake i tid og så på tidligere innlegg. Der står det tydelig at «Storskolen» skal romme 4.000 kvadratmeter, og for å få plass til det må kommunehuset rives. Nå må dette stå. Da er det store spørsmålet: Hvor skal dere gjøre av alle ungene/ungdommene?

Jeg fatter ikke hvordan dere skal få plass til et så stort bygg på et så lite område? Hvor er uteplassen til elevene? Skal småklassene og ungdomsklassene tråkke oppå hverandre? Har dere tenkt på hvor skremmende dette kan oppleves for de minste?

Fra å starte som et gedigent og moderne skolebygg med flotte områder ute, koker det ned til å bli mindre og mindre uteareal for hvert møte. Det som står igjen nå er kun en prinsippsak, og det er farlig.

Hva tenker dere småbarnsforeldre på Noresund? Er dette innafor? Vil dere virkelig vike for den oversiktlige småskolen dere har i dag?

For tre år siden hadde mange av dere innlegg om hvor viktig det var å beholde to skoler. Det var gode begrunnelser, mindre klasser, elevene ble sett, færre lærere, trygghet og trivsel, barnas beste var det viktigste, som kort vei til skole, nærmiljøet som de var vant til og trygge i. Er ikke dette like viktig for barna på Krøderen? Alt dette har blitt borte på veien!

Vi på Krøderen vil fortsatt beholde skolestrukturen som den er i dag, med god plass til elevene både ute og inne, derfor fortsatt to skoler.

Er det ikke på tide at Krøderen og Noresund står sammen, og får en god løsning til barnas beste? Hvilken skole vil vi ha for barna, barnebarna og oldebarna våre?

Dette blir ikke noen god skole for noen av oss. Den blir altfor liten og vi kan ikke godta dette. Det er ungene som er framtida, og det er de som skal ha fine år på skolen.

Ser dere området skolen skal bygges på i bildet av Noresundanlegget? Må det bygges en høyblokk for å plass til alle elevene?

Jeg synes det er på høy tid at kommunedirektør og ordfører inviterer bygdefolket på befaring på Noresund. Oppfordrer de til å måle opp skolemassen og uteområdet og vise oss dette.

Det holder ikke mål lenger og bare stå og fortelle oss hvor stort og flott det blir, å vise oss tegninger som til stadighet blir forandret.

Nå trenger vi fakta! Det er nok nå!