(Eikerbladet)

Torsdag holder 53 sjetteklassinger hus i klubbhuset tre dager i uka – med nødvendig avstand til nærmeste elever. Klubbhuset er tilrettelagt som klasserom i tråd med alle smittevernsregler.

– Når alle klasser i de fire første trinnene måtte deles i to for å kunne holde nødvendig avstand ble det manko på klasserom. Vi henvendte oss også til Vestfossen kirke og Folkets Hus. Menighetsrådet stilte kirken til disposisjon, men vi fant en løsning på skolen for sjuende trinn. Sjette trinn bruker de praktiske lokalene på klubbhuset. Dessuten er det romslige utearealer som barna kjenner godt fra før her, forteller fagleder Bjørn Arne Ulleberg ved skolen til Eikerbladet.

– Naturlig å stille lokalene til disposisjon

Idrettsforeningen har jobbet dugnad for å tilrettelegge lokalene – og for å oppfylle alle formelle krav.

– Idrettsforeningen og Vestfossen barne- og ungdomsskole har samarbeidet tett i mange år og alle arealene her er velkjent for skolebarna. Vi så at denne situasjonen kunne oppstå, og ser det som en naturlig del av samarbeidet å stille også lokalene til disposisjon i en helt spesiell periode.

–Alle ønsker at samfunnet så snart som mulig kommer inn i normale rutiner, og vi ønsker å bidra positivt i dugnaden for at flest mulig snarest mulig skal vende tilbake til hverdagen. Her kan elevene gå rett ut i en skolegård med alle slags muligheter. Barne- og ungdomsskolen betyr veldig mye for hele Vestfossen-samfunnet, sier styreleder Anette Hassel Solbakken i Vestfossen IF.

Tre dager i uka

Sjetteklasseelevene som har hjemmeskole én dag i uka og uteskole én dag, er samlet i klubbhuset på RVS Parken på Strandajordet de tre øvrige dagene i uka. Der tilbringer de skoledagene med border og stoler lånt ut av idrettsforeningen – også her med «lovlig» avstand til hverandre.

Hva som skjer etter sommerferien er uvisst.

– Det er det helt umulig å si noe om. Forhåpentligvis kan alle elevene samles på skolen, men det kommer nye retningslinjer nær sagt «hver dag». Jeg tør ikke spå noe, men jeg er stolt over at hele lokalsamfunnet i Vestfossen stiller opp, sier Bjørn Arne Ulleberg.

– Jeg er enig; det er umulig å si noe om tida som kommer, men skulle skolen ha behov for lokaler også etter sommerferien så regner jeg med at vi finner en løsning, sier Anette Hassel Solbakken.

«Det tar vi»

Med midlertidige lokaler utenfor skolens areal ble det også et spørsmål om hvem som skulle stå for renholdet i disse smittevernstider.

– «Det tar vi» svarte kommunens renholdere på strak arm. Det er en positiv holdning som vi på skolen setter stor pris på, understreker Ulleberg.