I virustid foregår begravelser i Eiker online

Myndighetene har innført strenge smittevernstiltak. Det medfører at mange ikke får deltatt i begravelsen de gjerne skulle vært i, noe som kan oppleves ekstra tungt.