I Sigdal har 90 prosent av hus og hytter veiadresse – i en av nabokommunene kan ambulansene få plunder fordi adresser mangler

Siden 2016 har Kartverket jobbet for å få kommunene til å ha veiadresser på flest mulig hus og hytter. I Rollag ligger man langt etter våre andre kommuner. Det går på sikkerheten løs.