For første gang siden oppstarten i 1954 kommer ikke Bygdeposten ut på den dagen avisa etter planen skal komme ut. Natt til tirsdag ble Bygdeposten og et 80-talls søsteraviser i Amedia utsatt for et alvorlig og massivt dataangrep. Kort fortalt ble de produksjonsverktøyene som gjør at vi kan produsere papiravisen satt ut av spill. De som har gjort dette har krevd løsepenger for å frigi systemene.

Dette er et angrep på det frie ord. Det er et angrep mot de demokratiske verdiene vi står for. Hvem som står bak angrepet vites ikke, men politiet, Kripos og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er koblet inn i saken. De samarbeider også med Europol. Det er uaktuelt for Amedia å betale løsepenger.

Det som nå skjer er at det arbeides på spreng for å få systemene opp og gå igjen. Det betyr at vi i Bygdeposten vil forsøke å få laget, trykt og distribuert avisen fredag. For å få til det er vi avhengig av at Amedias systemer kommer opp og gå.

Som redaktør synes jeg det er forferdelig trist at vi ikke kan gi leserne avisen som avtalt. Det gjelder også annonsører som ikke får den tjenesten de har betalt for. Vi håper imidlertid at avisen fredag vil bli noenlunde komplett. Men ettersom angrepet er massivt og det også går ut over kapasiteten i trykkeriet må jeg dessverre også ta et forbehold om papiravis fredag. Men det står ikke på viljen vår. Vi må bare ha teknikken med oss.

Denne saken minner oss på at den digitale verden er sårbar. Der man før måtte bryte seg inn et sted, kan man i dag gjøre innbrudd via en PC. Nettutgaven vår (bygdeposten.no) fungerer som normalt. Den driftes via andre systemer.

Knut Bråthen
Ansvarlig redaktør i Bygdeposten.