Gir ikke opp drømmen om snarvei fra Hokksund til Lampeland

I titalls med år har ideen om en veiforbindelse mellom Hokksund og Lampeland ligget på bordet – uten at det har ført til noe. Nå forsøker man igjen. Men veivesenet er fortsatt lunkne.