Lederen av teknisk hovedutvalg med kraftig kritikk av egen etat

Tretopphytte-prosjektet til Einar Holm og Kari Skretteberg er en het potet også politisk. Og nå går Jon Hovland (H) til angrep på egen etat.