Delte meninger om stemmerett til hytteeiere

Norsk Hyttelag foreslår at landets 600 000 hytteeiere selv skal kunne velge om de vil avlegge stemme i hjemkommunen eller hyttekommunen. Våre politikere er delt i synet. Spennende sier en, uakseptabelt sier en annen.