1881.No / Norkart / Geovekst

Fjellet før og nå

Flere av disse bildene er tatt på samme sted...
Publisert