Staten vil verne Knuten

Dersom naturen i Gruveåsen skal vernes, slik Staten ønsker, vil busker og trær kunne ødelegge for de vernede kulturminnene. Og hva med turisme? Spørsmålet blir nå hva som er viktigst.