Vil innføre «markagrenser» i fjellet

En gruppe organisasjoner vil innføre markagrenser i fjellet for å hindre hyttefelt og andre naturinngrep over dagens tregrenser.