Varselropene blir bare høyere og høyere fra mange kommuner i Norge, der hytteeiere og dagsturister sørger for stor omsetning. De frykter en svært tøff vinter hvis mange hytteeiere stenger ned og lar være å bruke hytta på grunn av svært høye strømkostnader. I forrige uke laget søsteravis Drammens Tidende en sak fra Sigdal kommune om dette – en sak som også ble publisert hos oss. Hovedbudskapet var enkelt; næringsdrivende frykter vinteren.

I motsetning til primærboliger gis det ikke strømstøtte til hytter. Ett av argumentene er at det å eie hytte er et luksusgode, og at det ikke kan prioriteres i en tid der kriser kommer på løpende bånd. Det er også et flertall på Stortinget mot å gi strømstøtte til hytter. Men «regnestykket» er ikke så enkelt. Sigdal og Krødsherad er to kommuner som er helt avhengig av hytteeiere og dagsturister kommer på besøk. Det trygger lokale arbeidsplasser og sørger for at innbyggerne har et bedre tilbud av varer og tjenester enn de ville hatt uten satsingen i fjellet. Det har rett og slett vært en bevisst politikk. Hytteeiere legger normalt sett igjen mye penger. Det sørger for åpne dører og velfylte disker også midt i uka når hytteeierne ikke er på besøk.

Det er ingen menneskerett å eie hytte. Det er kritiske røster som mener at for mye av fjellheimen er avsatt til hyttebygging. Samtidig har hyttebygging, og alt det fører med seg, gjort at mange kommuner med et ellers tynt næringsgrunnlag har kunnet opprettholde ganske gode tjenester til de fastboende. Det er rett og slett veldig mange i Norge som lever av hytter – alt fra selve byggingen til vedlikehold og det hyttegjestene legger igjen av penger lokalt i butikker, bensinstasjoner, kafeer og andre serveringssteder.

Sånn sett burde Senterpartiet – som er de mest ihuga forkjemperne mot sentralisering og for levende bygder – kjempet for strømstøtte til hytter, slik at det også denne vinteren var omsetning nok til å holde lokale spisesteder og butikker gående. For her snakker vi om en dobbel krise – hvis hytteeierne i stor grad uteblir samtidig som prisene skyter i været. Da kan det bli tøft for Eggedal Borgerstue og Haglebu fjellstue – for å ta to tilfeldig valgte steder – å holde hjulene i gang. Det er krise nå, men vi må sørge for å ikke stiller oss i en situasjon der det blir en varig krise i fjellkommunene fordi servicetilbudene forsvinner.