– Hyttefolket er nøkkelen til å få flere innbyggere i kommunen

Bård Sverre Fossen, Tarjei Neverlien og Svein Dynge er samstemte i at hytteeierne er en stor uutnyttet ressurs, med tanke på å få flere til å bosette seg i kommunen.