Hytteeiere risikerer tvangsmulkt

Krødsherad kommune har under befaring på Fossliseteråsen oppdaget høye fyllinger på en eiendom som ikke er i tråd med gitt byggetillatelse.