Hytteeier nekter å fjerne parkeringsplassen rundt hytta. Politikerne ga ham delvis medhold

Med tilkjørt masse laget hytteeieren parkeringsplass ved hytta si i 2017. Ikke greit, mente administrasjonen i Gausdal kommune som er opptatt av at reguleringsplaner skal følges og at hyttetomter ikke skal fylles opp mer enn nødvendig.