Saltdalshytta BVT med hovedkontor i Vikersund merker at folk er mer utrygge for privatøkonomien. Da vi intervjuet daglig leder Øivind Bergstrand i januar var ambisjonen å selge opp mot 110 hytter i år. Nå er han fornøyd hvis de klarer å sikre seg 40 nye kontrakter. Dette er et godt, men dog dystert bilde, av hvordan mange nå har strammet sikkerhetsbeltet ekstra hardt i frykt for en skikkelig økonomisk bråstopp.

Det blir feil å generalisere og hevde at alle har levd over evne. Det vi kan si er at forholdsvis nyetablerte par i ganske mange år nå, har kunnet realisere drømmen om for eksempel hytte på et langt tidligere stadium i livet enn det foreldregenerasjonen hadde råd til. Det har vært lett å låne penger og det har vært billig å ha lån. Renten har historisk sett vært på et ekstremt lavt nivå lenge. Renta er fortsatt veldig lav – mye lavere enn vi egentlig kan forvente.

Bankene har tatt ansvar og lagt inn en ganske betydelig sikkerhet i lånet. De har tatt høyde for at kundene skal kunne klare å betjente lånet selv med en solid renteøkning. Det de imidlertid ikke har regnet inn er alle andre kostnader som har økt veldig mye på kort tid. La oss ta et regnestykke av det grove slaget: Et lån på fire millioner kroner kan raskt bli 2–3000 kroner dyrere pr. måned. Så øker strømregningen med 2000 kroner. Maten har blitt mye dyrere og du må nok legge på et par tusenlapper til i måneden der også. Og på toppen av alt dette får familien plutselig 2000 kroner mer i utgifter til drivstoff. Vipps så har de månedlige utgiftene økt med opp mot 8-10.000 kroner. Det svir skikkelig. For noen går ikke dette opp og for andre forsvinner den delen av inntekten de før kunne bruke for eksempel på å betjente lånet på hytta.

Dette er ingen svartmaling av situasjonen. Den er høyst reell og det første vi kutter ned på er luksus. Det vil si alt vi strengt tatt ikke trenger – som hytter, båter, nye biler og reiser. Derfor tror vi på en skikkelig brems i blant annet hyttemarkedet på kort sikt.