Hvordan var nå egentlig hyttesalget etter koronaen? Har meglerne rett? Her er svaret!

I Sigdal ble det solgt færre hytter i april, mai og juni enn i samme periode i fjor. I nabokommunene Krødsherad og Flesberg går derimot tallene opp.