Jeg er en lettrørt person fra Sigdal. Kanskje litt lik Dronning Sonja? Jeg sier om meg selv at jeg kan gråte, selv når det svenske flagget blir heist! Ja, sånn er jeg. Men det er det norske flagget jeg skal skrive om her. Hva betyr det for meg? For folk flest? Eller for Norge? Har det noen betydning?

Ja, det har det! Det bringer fram følelser, nasjonalfølelse og stolte øyeblikk! Som når ungene mine begynte på skolen. Flagget ble behørig heist av rektor på Nerstad. Et stort øyeblikk og ungene stod stille rundt og fulgte med i sine nystrøkne kjoler og fine skjorter.

Vi har alle våre helt egne referanser til bruk av flagget. Det følger oss fra vugge til grav. Er med på sorger og gleder. De som er kristne, mener det er svært viktig å flagge på kirkelige helligdager, mens andre mener det er viktig å huske Kongen Haralds fødselsdag. Den dagen vi alle er ute, 17. mai, ville være helt utenkelig uten flagget til topps på alle stenger. Mange mener det er viktig å minnes frigjøringsdagen. Når en ser flagget, tenker jeg automatisk; å nå, er det den dagen! Det gjør at vi husker sånne viktige deler av historien vår. Så har vi mange andre som gjerne ser flagget oppe 6. februar. Hva er spesielt med den datoen? Jo, nasjonaldagen til urbefolkningen i Norge. Det også verdt å flagge for. Andre som meg mener at det er viktig å flagge 1. mai. Vi har alle våre helt spesielle grunner til å ønske at det blir flagget.

Les også

- Vi må ta ansvar for kulturarven vår

Jeg tenker at det er viktigere enn noen gang, at skoleelever ser at vi feirer demokratiet og folks rettigheter, for i fagfornyelsen som blir innført i skolene fra høsten 2020, er det noen satsingsfelt som er grunnleggende og skal være gjennomgripende i alle fag. Det som jeg vil trekke fram er kunnskap og holdninger til demokrati og medborgerskap. «Skolen skal stimulerer elevene til å bli aktive medborgere og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.» (overordnet del av læreplanen)

Demokrati slik vi kjenner det betyr frie valg, flertallsstyre og retten til å være uenig med flertallet og at menneskets grunnleggende rettigheter ivaretas. 1. mai er offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag.

Når vi skal lære skoleelever om demokrati og dets betydning, så blir det for meg litt rart å ikke flagge 1. mai. Når jeg ble oppmerksom på nakne stenger 1. mai 2018, kontaktet jeg ordfører og spurte om hva som var bestemt i kommunen vår. Og fikk til svar at når flaggdager var på virkedager ble det flagget. Ellers ble flagging i helger og fridager for dyrt for kommunen.

Så da blir mitt spørsmål til ordfører følgende: Vil ordføreren ta initiativ til at det blir flagget i henhold til flaggloven, slik det ble gjort i Sigdal tidligere?

Les også

Galt å bygge hytter i viktige villreinområder