Kampen om lokaltog på Randsfjordbanen har så langt vært en heller trist affære. De som har ivret mest for dette har satt sin lit til at det vil komme tog en gang i framtiden og i hvert fall når Ringeriksbanen er ferdig bygget. Det er 30 år siden Ringeriksbanen ble et tema og det er ennå ikke boret en meter tunnel eller lagt så mye som en centimeter med skinnegang. Nå er hele prosjektet satt litt i spill igjen. Det skal strammes inn i offentlig pengebruk og det er bebudet at flere store samferdselsprosjekter skal skyves på.

En av de som er bekymret er varaordfører på Ringerike, Dag Henhaug (H) som frykter at hele prosjektet nok en gang skal bli skjøvet ut i en uviss framtid. Egentlig skulle arbeidene vært i gang allerede. Detaljplanleggingen startet i 2015 og prislappen for fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 er på 36,4 milliarder kroner. Det er selskapet Nye veier som skal bygge begge og de har allerede fått 500 millioner over statsbudsjettet samt lånegaranti på én milliard for å kunne trykke på startknappen. Men, for det er et men. De har ikke fått klarsignal fra regjeringen selv om pengene er bevilget.

Hvorfor er ny Ringeriksbane viktig for våre kommuner? For det første vil pendlemulighetene til Oslo bli bedre. Men det som kanskje er aller viktigst er at Modum og Krødsherad har blitt en del av Ringeriksregionen. Det er i dag en ganske svak region. Ny styrke og ny vekst skal sikres ved en rask togforbindelse og bedre vei til hovedstaden. Tanken er at det som ringer i vann også skal komme bølgeskvulp denne veien og gi også denne delen av regionen ny vekst – flere arbeidsplasser og høyere skatteinntekter. Så hva hvis Ringeriksbanen nok en gang blir forskjøvet ut i tid? Det vil i hvert fall bety at drømmen om lokaltog er enda lenger unna.

Rundt ti år vil det gå fra arbeidene med Ringeriksbanen starter til det vil gå tog der. Når vil det skje? 2035? 2040? Ikke godt å si. Det vil i så fall bety at bilen vil bli det viktigste framkomstmiddelet ut av Modum i mange år til. SV på Stortinget er på krigsstien og vil ha klare garantier fra regjeringen om oppstart av Ringeriksbanen raskt. De har nærmest satt et ultimatum om det i forbindelse med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fristen er 17. juni Om de får gjennomslag er ikke godt å si.

Får de ikke gjennomslag vil boken om den moderne lokaltogdrift på Randsfjordbanen kunne passe pent ved siden av boken «Heltene fra den danske fjellredningstjenesten».