Gå til sidens hovedinnhold

Hvis alle uker var økologiske

Gjennom en økologisk og bærekraftig drift, kan bondens arbeid øke både norsk matsikkerhet og karbonbinding i jord, samtidig som det biologiske mangfoldet styrkes.

I forbindelse med årets ØKOUKA – en nasjonal feiring av økologisk jordbruk og mat – er fotoutstillingen «Kjenn din bonde» plassert på Grønt Fagsenter / Buskerud videregående skole i Åmot.

Økouka, som arrangeres av Økologisk Norge, er en mulighet for alle som er interessert til å lære litt mer om bærekraftig og framtidsretta matproduksjon. Men som en bonde i Gol sa:

– Tenk om det hadde vært ei uke i året som var konvensjonell.

Ja, for tenk om det hadde vært omvendt. Tenk om resten av året var økologisk.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag bestemte seg så for å ta denne bonden på ordet, ved å løfte fram økobønder gjennom fotoutstillingen «Kjenn din bonde».

I denne utstillingen blir du kjent med fem fine bønder. Alle kan lett beskrives som ildsjeler, selv om de nok ikke ville brukt det begrepet om seg selv. På spørsmål om hvorfor de ble bonde, ga de svar som «jeg er født bonde» og «jeg dyrker den jorda jeg har». Det kan høres ut som om de tar yrket sitt for gitt, men de føler nok heller på en selvfølgelighet og et ansvar for å produsere mat og forvalte de ressursene vi har i landet vårt på best mulig måte.

Og derfor står de på, utrettelig kan det virke som, alle dager i året – uansett vær – for at vi alle skal ha mat på bordet.

Bøndene du får møte er alle økobønder som dyrker jorda på en bærekraftig og framtidsretta måte. Men hva betyr det? Jo, bærekraftig med tanke på klima, kretsløp, ressurser, økonomi og dyrs og menneskers helse. Framtidsretta med tanke på at matjorda skal levere råvarer av høy kvalitet og næringsinnhold i uendelig med tid.

For uansett driftsform, så var det en ting som gikk igjen hos alle fem bønder, nemlig overbevisningen om at det er avgjørende å bygge jorda opp, istedenfor å bruke den opp.

Da Ole Gulsvik i Sigdal tok over drifta på gården var jorda helt dau, som han sier.

Førti år med ensidig dyrking av konvensjonelt korn med kunstgjødsel ble en utfordring. Etter fullt fokus på å stimulere de levende organismene i jorda, uten bruk av kunstgjødsel og med kornsorter egnet for økologisk dyrking, er jorda nå full av meitemark uansett hvor på jordet du stikker spaden ned. Han pløyer så lite som mulig for ikke å forstyrre jordlivet i toppen og tilfører jorda organisk materiale i form av grunngjødsling og noen ganger husdyrgjødsel.

Hvis vi skal høste mat med mye næring, må tilførselen av organisk materiale være tilstrekkelig, i tillegg må næringa gjøres tilgjengelig for plantene. Det sørger de levende organismene i jorda for. Mellom planterøtter og mikroorganismer skjer det nemlig en byttehandel, der planten gir sukker og stivelse til jordorganismene, i bytte mot mineraler og sporstoffer. Denne symbiosen er basis for den karbonbaserte, organiske livssyklusen og kobler fotosyntesen med prosessene i jorda. Derfor er jordet hos Ole alltid dekket med planter i vekst, for å utnytte fotosyntesen så lenge som mulig og slik sørge for at livet i jorda alltid har tilgang på næring.

Hos Anders Hørte i Sylling er troen på økologisk som virkemiddel til å framdrive bærekraftig produksjon sterk. I 2008 la Anders om deler av drifta til økologisk, et skifte han omtaler som en overgang fra bruk av kjemi til bruk av biologi.

– Økologiske prinsipper har gjort oss bedre på biologi, men jeg tror det også har gjort oss bedre som bønder, sier han.

Når Anders snakker om jord, økologi og biologi blir ordet «magi» ofte nevnt. Bare tenk på den fantastiske verdiskapingen som skjer fra frø til grønnsak ved hjelp av fotosyntesen!

Og når Anders planlegger, er det naturens egne prosesser som er den beste veilederen. Han tilstreber et stort biologisk mangfold både over og under jorda, i tillegg til balanse mellom artene. Vekstskifte brukes aktivt, fordi forskjellige plantearter stimulerer jordlivet på ulike måter. Mellom kulturene sås eng for pollinatorer og nyttige rovdyr som holder skadedyr i sjakk.

– Å etablere et rikt, mangfoldig og frodig jordliv tar tid, sier Anders. Men når jorda er i balanse, får vi sunne og friske planter som står godt opp mot skadedyr og sykdommer, som heller angriper planter som er svake eller i ubalanse.

Metodene Ole og Anders bruker når de dyrker kalles regenerativt landbruk. En økologisk bærekraftig praksis som reparerer naturlige kretsløp, der jorda bygges opp igjen og mer karbon bindes enn det som slippes ut. På denne måten kan bondens arbeid være en del av løsningen på flere av utfordringene vi nå står overfor, ved å øke matsikkerhet og karbonbinding, og samtidig motvirke tap av biologisk mangfold og forurensning av vann. Det er med andre ord ikke lite som kan tynge en bondes skuldre og heller ikke lite en bonde kan bidra med!

Så la alle uker bli økologiske! Du kan begynne med Økouka, 18.–27. september.

Kommentarer til denne saken