Hvordan skal vi komme frsm til løsninger for skolene som er gjennomførbare og framtidsrettet i Modum?

Det er behov for endringer. Skolebyggenes utforming, alder og beliggenhet påvirker kvaliteten og trivsel i undervisningen. Hvor frsmtidens skoler i Modum skal ligge, skal et politisk ad-hoc utvalg nå legge føringer for.

Tidligere utvalg har sett på mulige nye strukturer, uten at det har kommet til noen store endringer. Det nærmer seg et punkt der vi må bestemme noe, ellers forsømmer vi barna i kommunen.

På slutten av sekstitallet ble «ny del» Buskerud skole, Sysle og første halvdel Vikersund skole bygget. I 1998 ble andre halvdel av Vikersund skole bygget, og vi hadde en full runde vedlikehold på starten av 2000-tallet på alle de andre skolene.

Les også

Nok en ny utredning skaper ikke en bedre skole i Modum

Alle skolene har et ganske likt utgangspunkt i tilstand.

Det er viktig å se forskjell på vedlikeholdsetterslep, og nye investeringer. Det er som å bytte vinduer i forhold til å bygge nytt hus. For å benytte byggene til sitt formål blir det hvert år gjort vedlikehold for å øke nytteverdien og energitiltak.

Ad–hoc utvalget skal se på nå-situasjon. Videre hvordan kommunens økonomi sammen med det totale skolebehov herunder nye boligfelt, vil påvirke mulige løsninger. Hva er behovet og hva er mulig å få råd til?

Modum Høyre ønsker åpenhet. Noen av partiene i Modum ønsker en lukket behandling til en løsning er valgt Det er deres politiske valg.

Vi vil ha en åpen prosess, der alles innspill er viktige. Løsninger må diskuteres når de utredes. Det må ikke bli en opphetet diskusjon etterpå. Da er det for sent.

Dette er for viktig til å bare inkludere politikere.

Utvalget skal selvfølgelig diskutere mulige løsninger. Det er i møtene det tas avgjørelser, og det er i møtene innstilling til kommunestyret blir satt. Så får kommunestyret ta endelig avgjørelse.

Vi må ha åpenhet fram til en løsning er valgt.

En tverrpolitisk enighet må også ha forståelse for tanker og meninger fra brukere og foresatte, dersom løsningene noen gang skal kunne gjennomføres.

Skolestruktur er kanskje noe det mest følsomme tema et kommunestyre kan ta tak i. Derfor må utredningen gjennomføres på en åpen, følsom og god måte.