Hva synes du dette bygget skal hete?

Sigdal kommune kjøpte for en tid tilbake «Bankbygget» i Prestfoss, og har nå utlyst en navnekonkurranse på hva bygget skal hete.