Modum Venstre profilerer seg på at de er imot videre utbygging av Vikersund Nord. Deres valgprogram er ikke til å misforstå. De presenterer i valgprogrammet tre hovedsaker, og helt på topp står følgende:
Vikersund nord. Vi ønsker å beholde grøntområdet mellom rådhuset og dagens nye blokkbebyggelse, og utvikle dette til et rekreasjonssted for små og store moinger.

Med andre ord: Nord for den nye blokkbebyggelse skal det ikke bygges noe som helst. Den allerede populære Pollen skal danne avslutningen mot et park- og rekreasjonsområde. Dette er et oversiktlig politisk standpunkt. Inngåtte avtaler skal brytes. Med åpne øyne skal Modum kommune gå inn i en konfliktsituasjon med avtalepartner Rom Eiendom. At kommunen med dette påtar seg et erstatningsansvar der millioner vil rulle er helt åpenbart.

Les også

En hilsen fra «Fjordbyen Geratrium»

 

Men det ser ut til av Modum Venstre allerede distanserer seg fra sitt eget valgprogram. På TVModum sier ordførerkandidat Ole Martin Kristiansen følgende – sitat: «Vi aksepterer den bygginga som skjer nå og som er vedtatt.»

Hva er det så «som er vedtatt»? Jo – det er vedtatt en fase to fra nåværende bebyggelse fram til det såkalte Pumpehuset. Det er dette det er inngått avtale om mellom Modum kommune og utbyggingsselskapet, der Modum kommune for øvrig eier 50 prosent. Kristiansen stiller seg dermed bak en videre utbygging – en utbygging som er vedtatt i kommunale organer. Partiprogrammet sier det motsatte. Spørsmålet tvinger seg fram: Gjelder Modum Venstres programformuleringer slik de framkommer av deres hjemmeside? Som ikke dette skulle være nok: Hanneke Molenaar, venstres annenkandidat, sier i et leserinnlegg i Bygdeposten 1. juni følgende – sitat: Vi ønsker ingen videre utbygging etter leilighet nr. 99.

 

Med andre ord: Molenaar åpner for at det skal kunne bygges 98 leiligheter, med andre ord at den avtalefestete fase to skal kunne gjennomføres. Til tross for at partiprogrammet de går til valg på sier krystallklart det motsatte: at de skal beholde grøntområdet mellom den nye blokkbebyggelsen og rådhuset. Siden Venstre er såpass høye og mørke vedrørende Vikersund nord – de har til og med gjort dette til sin hovedsak ved høstens valg. Det stiller krav om klarhet og etterrettelighet. Hva mener Venstre – egentlig? Det er under planlegging et nytt bygg, beliggende rett nord for Pollen. Dette bygget skal etter hvert godkjennes i kommunale organer. Etter partiprogrammet til Venstre skal de stemme imot dette. Men både Martinsen og Molenaar formulerer seg i beste venstretradisjon særdeles uklart. Så jeg spør: Gjelder venstres valgprogramprogram eller er det forlatt allerede før valget?