Gå til sidens hovedinnhold

Hva med smittevern i kommunens skoler og barnehager?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den utryggheten og frustrasjonen som lærere og ledere i barnehage og skole kjenner på nå må tas på alvor!

Utdanningsforbundet Modum har i lang tid erfart stor utrygghet og slitasje blant våre medlemmer, og nå toppes det hele med ny nedstengning av kommunen. Jojo-effekten med stadige skifter i trafikklysmodellen, ulike tiltaksnivå mellom virksomheter, samt mangel på god og trygg vurdering av arbeidssituasjonen til den enkelte, gjør mange barnehagelærere og lærere frustrerte og sinte. Ledere jobber dag og natt for å møte stadige skiftende vilkår. Nå stenges alt ned til over påske.

Vi kan ikke gå i butikken uten munnbind, men vi kan samle mange elever i klasserom der det er umulig å overholde meter’n. Vi er oppfordret til å unngå besøk hjemme, men når arbeidsdagen starter, er det helt greit å omgås flere titalls barn, elever og kollegaer. Tenker noen at skoler og barnehager er et parallelt univers?

Det må gjøres risikovurderinger på hver eneste arbeidsplass, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes for å ivareta arbeidsmiljølovens bestemmelser om et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Vi, om noen, vet at åpne barnehager og skoler er det beste for barn og unge. Men slik situasjonen er på gult nivå vil et smittetilfelle medføre at alle nærkontakter settes i karantene, også de som ikke har det bra hjemme eller av andre grunner har behov for et tilbud i barnehagene eller skolene våre.

Hva står det så i veilederen på gult nivå?
I barnehagen ses hele avdelingen som en kohort. På barneskolen skal man regne en klasse som en kohort. Ansatte kan veksle mellom kohorter. Veilederen sier også at man skal ha forsterket renhold på gult nivå.

Hvor mange nærkontakter kan en barnehagelærer eller lærer ha i løpet av arbeidsdagen på gult nivå? Som regel minst 20–40 i skolen, kanskje litt færre i barnehagen. På ungdomsskolene rapporteres det over 100 nærkontakter i løpet av en dag. Det blir mange i ventekarantene ved utbrudd. Også ventekarantene betyr at barn og elever ikke får møtt i barnehage eller skole.

Med den smittesituasjonen vi har nå, med blant annet økt smittespredning blant barn og unge, har Utdanningsforbundet Modum bedt om at kommunen setter barnehager og skoler på rødt nivå. Det betyr ikke at barnehager og skoler stenges, men vi får strengere krav til tiltakene.

Hva sier veilederen for rødt nivå?
Man skal dele inn barna i barnehagen imindrekohorter og det skal værfaste ansatte pr. kohort. Åpningstiden reduseres noe, og voksentettheten i kohorten øker. I skolen skal man dele elevene inn imindrekohorter, og ha faste lærere til hver kohort så langt det er mulig.

Buskerud videregående har innført rødt nivå, det betyr at noen elever har undervisning på skolen, mens andre er hjemme og har digital undervisning. Dette fører til færre elever og lærere på skolen, noe som igjen øker muligheten til å holde avstand både på skoleveien, i ganger og klasserom.

Denne løsningen ønsker vi i grunnskolen også. Det gir oss mulighet til å ta smittevern på alvor. På barnetrinnet vil selvfølgelig 1. – 4, trinn ha undervisning på skolen. Men med 5. -7. trinn på rullerende hjemmeundervisning vil det likevel gi alle bedre plass.

Både barnehagene og skolene har god oversikt over de sårbare barna/elevene, og følger godt opp disse ved rødt nivå. Barn av foresatte med samfunnskritiske yrker vil også bli ivaretatt.

Slik vi ser det, vil rødt nivå føre til mindre smitte, færre i karantene, færre i ventekarantene og færre stengte barnehager og skoler. Dette vil også være med på å gi både barna, elevene og de ansatte en tryggere (arbeids) hverdag.

Vi trenger tiltak nå!

Kommentarer til denne saken