Min tanke vil helt sikkert møte sterk motstand blant mange, men om man legger klubbfølelse til side, kan vi skape noe bedre sammen?
Jeg mener alle idrettslag i Modum kommune bør slå seg sammen i én stor enhet under navnet Modum Idrettslag.

Etter mitt syn, vil dette gi fordeler som:

  • Nye arbeidsplasser i kommunen, da et idrettslag på denne størrelsen vil kreve ansatte.
  • Administrasjon som vil gi kontinuitet i arbeidet over tid.
  • En felles idrettsøkonomi og anleggsstrategi i kommunen, ikke basert på hva hver enkelt klubb ønsker, men hva behovet er i kommunen.
  • Ett idrettslag vil samle fagpersoner på tvers av dagens idrettslag til hver enkelt idrettsgren. Dette vil gi mer kompetanse og større enheter med barn og unge, som vil gjøre treningshverdagen bedre.
  • Mindre behov for utallige styreverv i de mange nåværende idrettslagene.
  • Et stort hovedstyre, med understyrer for de forskjellige idrettene, vil sikre en helhetlig plan for barn og unge i hele kommunen samlet.
  • Et stort idrettslag vil også åpne dørene for mindre idrettsgrener som kanskje ikke greier å slå rot slik som det er i dag. Med et stort idrettslag, vil det bli enklere å starte opp mindre idretter, som igjen vil kunne skape mer mangfold og enda flere aktive moinger.
  • Her i bygda er man gjerne vikersunding eller åmoting, men jeg tror det med tiden vil være lønnsomt å kalle oss moing.

Samfunnet vårt er i endring, og endringene skjer fort. Dette påvirker også idretten, der barn og unge har mange valgmuligheter. Det blir flere og flere idretter som er tilgjengelig, samtidig som idretten er under press fra teknologien når det gjelder nettbrett og dataspill. Utfordringene vi har i dag, står ikke på mulighetene, men antall brukere i hver enkelt idrett.

Modum kommune er jo en ganske stor kommune målt i areal, men liten på folketall. Vi er også en kommune med en sterk idrettshistorie og mange klubber med sterke bånd til historien.
Vi skal aldri glemme historien, men vi må heller ikke la historien ødelegge for fremtiden.

I hver enkelt klubb finnes det et hovedstyre og i flere av klubbene finnes det understyrer. Styrene består av frivillige i sin klubb og det er mange av de samme personene som sitter år etter år, og består stort sett av noen ivrige foreldre. Mange av dere har sikkert sittet i et styre, og kjenner til utfordringen til å få nye mennesker til å ta på seg disse vervene.

Idretten er til for at våre barn skal få være fysiske, ha drømmer om å bli like god som sine idoler og at voksne skal holde seg i god fysisk form. Det handler selvfølgelig om mye mer enn dette også, som glede, samhold, kameratskap og flere andre faktorer.

For oss i Modum skal vi tilby forskjellige idretter for alle. Vi skal sørge for at de som ønsker idretten som en lek, skal få muligheten til det, men vi skal også tilby toppidrett for de som ønsker å satse. For å få til dette, er det vanskelig å sitte på hver vår tue og tro at vi skal greie dette alene.
Vi trenger samarbeid!

Det finnes alltid fordeler og ulemper ved endringer, men man må finne ut hva som veier tyngst. For oss nordmenn generelt er endringer noe negativt. Men noen ganger må man gjøre endringer for å bli bedre.

Jeg personlig tror en samling av alle dagens idrettslag i kommunen vil være godt nytt for idrettsgleden og idrettsutøverne.