Gå til sidens hovedinnhold

Husk å følge disse regionale tiltakene også i Midtfylket

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem.
 • Det er unntak for: Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
 • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

2 meters avstand

 • Der du kan, hold gjerne minst 2 meter avstand til andre.
 • Unntatt er mennesker i egen husstand, og andre tilsvarende nære. Det er spesielt viktig å følge avstandsrådet innendørs.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige.
 • Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.

Les også

Tone holder åpent så lenge hun får lov og føler det er trygt

Hytteturer

 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand.
 • Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise.
 • Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen.
 • Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur.
 • Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.

Se FHIs råd for bruk av alpinanlegg.

 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Les også

FrP-Wold krever koronastøtte til lokale bedrifter

Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer

 • Personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
 • Nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
 • Husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten.
 • Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Les også

Nesten 800 doser med AstraZeneca vaksine satt i Midtfylket

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

Kommentarer til denne saken