Høyt forbruk i oppvekstsektoren de siste årene. Nå ønsker politikerne å bevilge mer penger

Varslene om kutt i skolesektoren i Krødsherad har vært en vekker for politikerne. De vil skyte inn 940.000 kroner i det barberte budsjettet for å unngå store endringer i år.