I et leserinnlegg som ble publisert på bygdeposten.no mandag, og som står på trykk i papiravisa i dag, skriver Høyres gruppeleder Jon Hovland at hvis Modums skattytere hadde kommet opp på landsnivå ville Modum hatt 100 millioner kroner mer å rutte med årlig. Det er forferdelig mye penger. Heldigvis kompenserer Staten for en del av dette. Hvis ikke ville rammebetingelsene for kommuner med lav skatteinngang blitt håpløst dårlige og forskjellene mellom kommunene ville blitt gigantiske.

Samtidig med dette har Modum kommune gått med solide overskudd gjennom flere år. 152 millioner kroner siden 2016 for å være presis. De får mye ut av pengene og budsjettene er stramme. Kommuneøkonomien er på stell, gjelden er under kontroll og kommunen har en del penger på bok. Det er penger rådmannen mener kommunen trenger fordi det er store investeringer på gang. I likhet med oss andre trenger også en kommune egenkapital når de skal bygge noe. De kan ikke låne alt.

Rådmannen ønsker i løpet av høsten å få et signal fra politisk hold om det kan være aktuelt med eiendomsskatt? Det signalet vil hun ikke få fra Jon Hovland. Han skriver i innlegget sitt at eiendomsskatt er en sovepute. Han vil derimot gå den lange veien og å få nye moinger som tjener langt bedre og dermed skatter mer i en kombinasjon av import og utvikling av egne folk med ideer det kan bli gode penger av. Men det er lite konkret Hovland kommer med. En overordnet strategi trenger også noe håndfast. Ellers blir det bare ord.

Det er en usedvanlig lang og ambisiøs vei Hovland vil legge ut på. Kanskje er det til og med naivt? Moingene har generelt lavt utdanningsnivå og mange har lave inntekter. Nær 14 prosent av alle innbyggere mellom 18–67 år er uføretrygdet. Mange ungdommer som reiser ut og tar høyere utdanning kommer ikke tilbake. Antall innbyggere øker, men mange av de som kommer flyttende er seniorer.

Jon Hovland er en aktiv og engasjert politiker, men fromme ønsker om flere innbyggere med feite lønninger og høy skattemoral er ikke nok for å snu denne trenden. De han leter etter er attraktive innbyggere i alle kommuner. Har Modum det som skal til for å tiltrekke seg denne gruppen? Og vil det være mulig å lokke til seg mange nok til å utjevne et nokså skralt skattenivå? De som forfølger Hovlands plan på dette området kan ikke ha dårlig tid. Dette er en veldig lang og usikker vei som vi egentlig skulle gått for lenge siden. Hovland gjør dette til en hjertesak for de som styrer akkurat nå. Ingen politiske partier – heller ikke Arbeiderpartiet han mener har latt kommunen gå på tomgang – er motstandere av en bedre kommuneøkonomi. Hovland må være mer konkret på hva han vil. Ellers blir det mye skrik og lite ull.