Hørselshemming og hørselstap er en folkehelseutfordring. Utfordringen i dagens Norge er mangelen på helhetlig tenkning innenfor hørselssektoren.

Det handler om manglende kompetanse i den lokale helseomsorgen. Det handler om utenforskap i skole, i arbeidslivet og sosial isolasjon i alle aldersgrupper. Det handler ikke minst om manglende samhandling mellom alle aktørene som er ment å gi alle med hørselsutfordringer et verdig liv.

En helhetlig nasjonal hørselsplan, forankret i Stortinget, ville gitt klare føringer for en hørselsomsorg som omfatter alle de cirka en million mennesker som i dag har en hørselsutfordring i Norge.

En slik plan ville gjort slutt på en fragmentert hørselsomsorg der aktørene snakker lite sammen og gjerne forbi hverandre. Den ville gitt klare økonomiske rammer for alt fra forebygging til rehabilitering, kompetanseheving og universell utforming, likestilling og inkludering. Det ville gitt hørselshemmede en bedre og mer forutsigbar hverdag. Et flertall av våre politikere på Stortinget sier nei til en nasjonal hørselsplan. Det er både trist og korttenkt.

Vi er overrasket og skuffet over at ikke et samlet Storting stilte seg bak forslaget om en nasjonal hørselsplan. En slik plan ville ha vært en anerkjennelse av hva det betyr for folks liv og helse å ha en hørselshemming.

Dette er virkeligheten for over 18 prosent av Norges voksne befolkning, og det er uforståelig hvorfor ikke våre politikere vil ha en plan som ville ha betydd en systematisk tilnærming og bred kompetanseheving innenfor hørselsomsorgen. Vi forstår ikke den politiske uviljen i å la være å vedta en slik plan. Det er å svikte en stor del av befolkningen.

Alle mennesker skal ha muligheten til å leve gode liv og delta på lik linje med andre.