(Drammens Tidende)

Det får NTB opplyst fra Bråthens advokat, Marit Håvemoen. Det var VG som først omtalte stevningen.

«Jeg kan bekrefte at det er sendt en stevning til tingretten i dag», skriver Håvemoen i en SMS til NTB.

Hun opplyser at Bråthens fagforening, Handel og Kontor, vil kommentere stevningen i en pressemelding tirsdag kveld.

Vil bidra til ro

Sent tirsdag kveld svarer advokaten på spørsmål fra Drammens Tidende.

– Er det riktig forstått at Bråthen sier seg ville til å fortsette som hoppsjef dersom Skiforbundet slutter seg til forslaget fra hoppkomiteen?

– Ja, Bråthen fikk presentert et forslag fra ledergruppen i hopp i forrige uke, som han har blitt informert om at hoppkomitéen har sluttet seg til i et eget vedtak. Det er derfor nå kun opp til ledelsen i NSF om også de stiller seg bak forslaget fra Hoppkomiteen, i så fall vil saken mest sannsynlig bli løst. Det konkrete forslaget til løsning som han fikk presentert i forrige uke, har han sagt at han kan akseptere for å bidra til ro for hoppgrenen når de nå er på veg inn i en meget krevende sesong med OL i Beijing og VM i skiflyvning på hjemmebane, skriver Håvemoen i en epost.

– Står han likevel fast på kravet om fast ansettelse?

– Han har sagt seg villig til å gå bort fra dette kravet hvis ledelsen i NSF slutter seg til det konkrete forslaget som ble presentert for Bråthen i forrige uke. Dette igjen for å skape ro for hopplaget, slik at fokus kan være rettet mot idretten.

– Hvor viktig har forberedelsene til kommende sesong vært for Bråthen når han har gjort disse vurderingene?

– Det er viktig for Bråthen. Det er utøverne og idretten som er årsaken til dette. Det er der han ønsker at fokus skal være.

Ingen konklusjon

Bråthen varslet søksmål mot Norges Skiforbund allerede i august. Formålet med søksmålet er at han ønsker bli fast ansatt i stillingen han har hatt på midlertidig basis de siste 17 årene.

Norges Skiforbund og forbundets hoppkomité satt mandag i møter om Bråthen-konflikten, men det er ikke kommet noen konklusjon fra møtet.

LES OGSÅ: Skiforbundet: Ikke aktuelt å gi Bråthen ny kontrakt – fristen går ut i dag

Ikke midlertidig

I søksmålet krever Bråthen fast ansettelse etter 17 år i stillingen som sportssjef for hoppgrenen i Norges Skiforbund. I stevningen anføres at det unntaket idretten har for midlertidig ansettelse ikke kommer til anvendelse i saken, og at det foreligger en omgåelse av den beskyttelse som arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler gir.

- 17 år er ikke midlertidig. Sånn skal det ikke være i det norske arbeidslivet sier forbundsleder Christopher Beckham i pressemeldingen

LES OGSÅ: VG: Brede Bråthen varsler søksmål

I pressemeldingen heter det også at det kreves videre dom for at den advarsel som Bråthen mottok 22. desember 2020, utløst av en uttalelse han hadde gitt til Dagbladet om manglende prioritering av kvinnehopp, er urettmessig.

«Bråthen har ved denne uttalelse ikke gått ut over den ytringsfrihet han har som arbeidstaker.» står det i meldingen.

Videre lyder pressemeldingen:

Det kreves videre erstatning på bakgrunn av at Bråthen er utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter varsling. Bråthen varslet om uverdige arbeidsforhold for de ansatte i NSF Hopp, og det gjøres gjeldende at NSF sin behandling Bråthen, som til slutt endte med NSF sin unnlatelse av å videreføre ansettelsesforholdet til Bråthen etter 17 år i stillingen som sportssjef, er et brudd på forbudet mot gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven.

- Dette er en dårlig sak for hele idretten, og NSF har hatt nok tid allerede til å gjøre det som er riktig sier forbundsleder Christopher Beckham.

Han forventer at Skiforbundet nå blir mer imøtekommende.

Bråthen synes det er svært beklagelig at han må gå til søksmål. Bråthen sitt primære ønske er at hoppgrenen kan få arbeidsro inn mot en særdeles viktig sesong, med både OL i Beijing og VM i skiflyvning på hjemmebane. Han har derfor akseptert det forslaget til løsning ble presentert for ham forrige uke, og som ledergruppa i hopp og hoppkomiteen har stilt seg bak.-

Hva som skjer videre med søksmålet vil bl.a. avhenge av om også NSF stiller seg bak vedtaket i Hoppkomitéen sier LO-advokat Marit Håvemoen.

LES OGSÅ: Hoppere og hoppansatte slår ring om Clas Brede