– Når vi står i en situasjon der vi alle opplever at vi har behov for flere vaksiner, forstår jeg veldig godt at ordførere – enten de representerer store eller små kommuner – er tydeligere på at de ønsker seg flere vaksiner. Det gjør jeg også, sier helse- og omsorgsministeren til NTB.

Han sier det er det er fullt forståelig at det blir en diskusjon.

– Dette er vanskelige diskusjoner også for de aller flinkeste fagfolkene, som skal gi oss råd om dette. Og da må vi også tåle at det er uenighet og diskusjon om det, sier Høie.

– Og så tror jeg at den modellen som vi nå jobber videre med, vil være en modell som også vil være akseptabel for kommunene som må gi fra seg en liten andel, altså 3 prosent, for at vi skal kunne gi en litt raskere vaksinering av de mest sårbare i områdene som har hatt vedvarende høy smitte, legger han til.

Anbefalt

Endringen er i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å ha en beskjeden skjevfordeling.

En slik fordeling innebærer at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 prosent mer enn planlagt. Det er områder som over tid har vært hardt rammet av pandemien.

– Dette gjelder bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse tirsdag.

Hører på FHI

Behovet dekkes ved at de rundt 330 kommunene som har hatt færrest innlagt på sykehus, får en reduksjon i antall vaksinedoser på 3 prosent.

– Det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike beregninger. Jo mindre forskjellene er, jo større usikkerhet. Men samlet sett mener FHI nå at den beste faglige anbefalingen de kan gi, er å innføre en beskjeden skjevfordeling, sier Høie.

Helseministeren fremhever at fordeling av vaksiner er et svært faglig spørsmål. Derfor velger regjeringen å legge stor vekt på FHIs anbefaling.

På grunn av at vaksinedosene som kommer de nærmeste ukene, går til å sette dose to på personer som allerede har fått første dose, vil en geografisk omfordeling først skje fra midten av mars.