Valget er over. Partiene har diskutert, debattert, kranglet. For min del gjenstår å takke moingene for solid støtte – langt over det FrP oppnådde på landsbasis.

Valg er vanskelig. Mange velgere tenker lenge og vel over sitt partivalg. Ti prosent av velgerne bestemmer seg i det øyeblikk de går inn i stemmeavlukket. Men velgerne bestemmer, det er det som er så fint med å bo i et vestlig, demokratisk land. Vi er veldig heldige i Norge. Uansett om vi er uenige i politiske veivalg.

Denne teksten er ment som en takk til de 16,9 prosent av moingene som stemte på FrP – og som var et godt bidrag til at jeg kan forberede meg til min tredje periode på Stortinget. Og til alle som stemmer på andre partier, men som har gitt meg gode ord under valgkampen – og takket meg for den jobben jeg i åtte år har gjort for Modum, midtfylket, Buskerud – og Norge: Jeg er ydmyk overfor gode tilbakemeldinger.

Men tilbake til Modum: I denne arbeider- og industrikommunen fra hundre år tilbake, sikret FrP seg 16,9 prosent av stemmene. Det er vi strålende fornøyd med, partiet lå tross alt nede på syv-åtte prosent tidligere i år. Derfor er det flott å se at vi i Stalsberg valgkrets i Geithus, der jeg vokste opp og bodde til jeg var 20 år, fikk 21,6 prosent av stemmene. Det smerter sikkert Arbeiderpartiet, som en gang i tidligere tider hadde full kontroll på alle stemmer fra papirindustrien på stedet. Men tidene forandrer seg – og folk også.

Stalsberg er altså FrPs beste stemmekrets i Modum. Takk, geithusinger.

Deretter kommer Sysle, med 19,8 prosent. Og Vikersund med 19,1 prosent. Så Buskerud/Simostranda med 18,8 prosent – og til slutt Enger/Åmot med 16,2 prosent. Alle langt over FrPs lands- og fylkesresultat på henholdsvis 11,6 og 12,2 prosent. Jeg tar det som et tegn på at mange moinger ønsker en moing på Stortinget – uavhengig av hvilket parti politikeren kommer fra.

Mange har i valgkampen i Modum sagt at de stemmer på FrP fordi de ønsker en representant fra kommunen vår i nasjonalforsamlingen. Det gleder meg, men det forplikter også. Jeg har i åtte år forsøkt å levere hjemover, og har klart det både når det gjelder nytt sykehus i Drammen, som er viktig også for moinger, cirka 20 millioner til Vikersundbakken, mer penger til Blaafarveværket – og – ikke minst – snart realisering av Ringeriksbanen/E16. Det er selvsagt mye mer, både små og store saker, men dette er noen eksempler.

Mange i vårt distrikt er også opptatt av Forsvaret, men det har ikke vært tema i valgkampen. Derfor er det hyggelig å kunne fortelle at vi forhandlet om den nye langtidsplanen for Forsvaret, var det min og FrPs innsats som tvang regjeringen til å si ja til å melde Norge i det europeiske forsvarsfondet. Det er helt avgjørende for vår fremtidige forsvarsindustri, og var en stor seier i forhandlingene om langtidsplanen.

Det å være stortingspolitiker gjør at man får både venner og fiender. Etter at jeg ble innvalgt på Stortinget i 2013, fikk jeg et særdeles ondsinnet julekort fra en som en gang var min venn. Han er ikke det lenger. Jeg har tatt vare på julekortet, men skal ikke dele alt det oppramsende oppgulpet som med gjennomgående store bokstaver var skrevet der - med unntak av den siste setningen før hans signatur. Der står det:

«Ja, rett og slett være den talentløse lokale stortingspolitikeren som bare fikk én periode.»

Nå er jeg klar for mine tredje. Han var en dårlig spåmann. Og jeg skal fortsatt jobbe for dere, moinger.

Hjertelig takk, moinger.