Mennesker har livnært seg i Modum i kanskje 6000 år, og allerede i yngre steinalderen etterlot veidefolk bevis ved Drammenselvas øvre løp. Langs elvestrykene mellom Geithusfoss og Gravfoss så finner vi et trettitall helleristninger. Ristningenes plassering tyder på at jegere ventet her hvor elgen kunne krysse den strie elva.

Vår tur starter fra Furumo Idrettspark hvor vi passerer RV 35 på gangbru. Vi tar til venstre og følger sti over moen og ned i Halsdalen (Hæsjdæl’n). Dette er en dal som åpner seg som et sørvendt amfi mot Drammenselva. Vi velger å følge traktorvei vel halvveis nede. Veien følger amfiet 120 grader før det vender opp på motsatt side. Her møter vi Gravbråtaveien. Vi følger denne til veidele, hvor vi tar inn på traktorvei langs kanten av bratt skråning ned mot Drammenselva. Etter et par hundre meter stuper veien bratt ned mot Gravfoss. Halvveis ned i bakkene så oppdager vi ei annen stor elv, men nå på vår høyre side; dette er Snarumselva som hundre meter nedstrøms møter Drammenselva og blir en del av denne. Vel nede så passerer vi fossen på bru og følger så Gravfossveien til avkjøring mot Katfos Næringspark.

Fra næringsparken er det skiltet løype til helleristningene under Geithusbruene. Flere av disse er lette å finne på svabergene ned mot elva, men ikke alle tretti er tilgjengelige etter at elva ble regulert.

Veien tilbake til Furumo legger vi på gangfelt langs jernbanebrua. Over på motsatt side av elva tar vi inn på sti opp ryggen mot Furumo, og passerer friidrettsbane, svømmehall og skøytebane før vi er tilbake til dagens startpunkt. Turen er om lag 5 km, men den er kupert, og gangfeltet langs jernbanebrua kan nok føles utfordrende for noen.