Når statsministeren og finansministeren innkaller til pressekonferanse før Børsen åpner, går selvsagt alarmen. Stedet var Blaafarveværket og budskapet var alvorlig; for å sikre norsk velferd i en svært krevende tid, mener regjeringen at dette er helt nødvendig å innføre en grunnrenteskatt. Budskapet var alvorstungt og klart: 33 milliarder kroner i økte inntekter til fellesskapet fra vindkraft, vindkraft og havbruk!

Grunnrenteskatt er kort fortalt at oppdrettsnæringen må betale leie for å bruke norske fjorder. Kraftselskapene fordi de bruker våre fossefall, og vindkraft fordi de bruker våre felles ressurser. Kraftselskapene har hatt en slik skatt, men nå skal de bidra mer. Det ligger både et finanspolitisk grep, men også et grunnleggende samfunnssyn, bak dette; nemlig at de som tjener grovt på fellesskapets ressurser, skal bidra mer til fellesskapets beste.

Denne store nyheten ble presentert i Modum, på Blaafarveværket. Et historisk sted som en gang i tiden var verdens største produsent av kobolt. Da produksjonen gikk for fullt, var Blaafarveværket Norges største industriarbeidsplass. Stedet var med andre valgt med omhu. Det bør også gjøre oss lokalt litt ekstra stolte.

Regjeringen peker på at de må sikre nye inntekter for å dekke inn i hvert fall deler av over 100 milliarder kroner i økte utgifter neste år. Både statsministeren og finansministeren peker på at det er uansvarlig å bruke mer oljepenger, samtidig må de dekke inn økte utgifter til strømkompensasjon, forsvar og flere flyktninger, i tillegg til at de ikke vil redusere velferden og svekke grunnpilarene i det norske samfunnet.

Spesielt oppdrettsnæringen raser og mener dette vil rasere en viktig næring i utkantkommuner. Vi får vente og se. Dette er en næring som har hatt en eventyrlig vekst, og når det nå er krisetider, blir det spennende å se om de som har tjent enorme summer på den norske modellen, har solidaritet også på gråværsdager? Eller om de rømmer landet og finner en fjord et annet sted i verden? De umiddelbare kommentarene og uttalelsene er nok preget av at stemningen er opphisset og at det ikke nødvendigvis blir så alvorlig som næringen sier i dag. Vi tror ikke regjeringen har lagt opp til et skattesystem som ødelegger norske vekstbransjer.