Da jeg så folk storme til butikkene,og tømme hyllene for varer slik at de som kom litt utpå dagen ikke fikk noe, tenkte jeg på Christopher Hornsrud. Han var Arbeiderpartiets første statsminister i 1928 og fra Modum. Han fortalte opp en opplevelse han hadde som 13-åring som satte varige spor.

I Nils Hontvedts bok om Christopher Hornsrud er hendelsen omtalt. I 1872 ble det holdt 1000-årsfester over hele landet til minne om Harald Hårfagre. På gården Breivik på Åmot var det i den anledning samlet mange mennesker fra Eiker og Modum. Det var spleiselag der kvinnene bidro med medbrakt mat. Den ble lagt opp på svære bord, og det var rikelig. Men snart kom det ut et rykte om at det ikke var nok, og det ble kamp om maten. Folk forsynte seg lenge før tiden. De fylte lommene med brød og lefse, vafler og kaker - og sukker. Mange tok langt mer enn de kunne spise, mens andre fikk lite eller ingenting.

Hvis folk den gang ikke hadde grafset til seg, var det mer enn nok mat til alle. Hvis folk i dag ikke hadde grafset til seg, var det mer nok varer i hyllene til alle. Samfunnet har egentlig nok til alle hvis vi sørger for en rettferdig fordeling av godene, var Hornsruds budskap som han gjentok i mange taler og viste til episoden i Åmot. Bildene av uhemmet hamstring og tomme hyller de siste dagene, viser at historien gjentar seg, og vi har lite lært.