Koret ble stiftet i september i 1946 etter initiativ av Oskar Mile.

Ragnar Raanaas var den første dirigenten i koret. På slutten av 1960-årene ble koret slått sammen med Samklang.

Dette bildet skal være tatt noen få år før sammenslåingen.

I bakerste rekke: Gunnar Haugen, Oskar Milen, Jens Dahlen, Ole Tørrisplas, Th. Thomassen og Svein Wigen.

I andre rekke: Maren Myrvold, Inger Hahn Thomassen, Grete Nylehn, NN, Nelly Olaussen, Svein Erik Hansen, Laura Andersen, Johs. Krog-Nilsen, Erna Nilsen, Sverre Borgersen, Johanne Olsen, Wenche Korsgård, Wenche Draugsvold og Arne Aulie.

Foran: Anne Arneberg, Eva Saasen, Egil Krogh, Birgit Larsson og Kirsten Krog.

HER ER FLERE GAMLE GLIMT:

Sprekinger i 1935 

Helge kjempet i landstoppen 

Kjenner du igjen noen av disse sprekingene? 

For drøyt 100 år siden