Heretter må Kalager og resten av kommunestyret i «gapestokk» om de ønsker ordet

Forslaget til Andreas Kagiavas Torp om at man må opp på talerstolen om man ønsker ordet i kommunestyret, ble møtt med motbør.