Her vil det snart skje store forandringer

– Går alt etter planen starter vi arbeidene med å bygge ny gang- og sykkelvei fra Øvre Skalstadvei i Åmot til Vassbonn i Geithus høsten 2020, sier Helge Jahn-Larsen i Statens vegvesen.