Her har tida stått stille siden 70-tallet: – Det bærer jo preg av å være et gammelt hus

Etter å ha vært tatt av markedet en liten stund, ser det nå ut som huset på Kapermoen nå kommer til å bli solgt. Megler legger ikke skjul på at det er litt å gjøre der for den som kjøper.