Her er det trygt å bade

GOD KVALITET: Pollen i Vikersund har god badevannskvalitet viser målingen som ble gjort 30. juni.

GOD KVALITET: Pollen i Vikersund har god badevannskvalitet viser målingen som ble gjort 30. juni. Foto:

30. juni ble det tatt vannprøver fra fem badeplasser i Modum.

DEL

Vannet ble analysert på termotolerante kolliforme bakterier(TKB).

Forekomst av denne type bakterier indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet.

Mindre god vannkvalitet

Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml.vann i henhold til regelverket for vannkvalitet i frilufts bad. Et bakterieinnhold mellom 100 – 1000 betegnes som mindre god. Bakterieinnhold over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.

To av badeplassene fikk betegnelsen mindre god.

Her er resultatene:

Pollen Vikersund 17 TKB GOD

Steintangen 95 TKB GOD

Skinnerudtangen 14 TKB GOD

Søya v/Døvikfoss 120 TKB MINDRE GOD

Blaafarveværket 100 TKB MINDRE GOD

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken