Her er det flest uføre - Historisk høy kvinneandel

Av

Ferske tall fra NAV viser hvor mange personer som er mottakere av uføretrygd per 1. april i år. Øvre Eiker kommer noe svakt ut på oversikten.