(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Etter gårsdagens og nattens snøfall var det fortsatt ikke alle veier som var brøytet onsdag morgen. Det ga både utfordrende kjøreforhold og forsinkelser en rekke steder.

Ifølge Vegtrafikksentralen var det økende trafikk og stedvis køer blant annet på E18 mellom Sande og Oslo. I sørgående retning var forsinkelsen på rundt ti minutter, mens nordgående tettet det seg til fra Lierskogen og innover. Forsinkelsen var stor.

Som Drammens Tidende skrev onsdag kan det oppstå lange køer dersom man havner bak brøytebilene på motorveien, som gjerne kjører to i bredden og i 40 km/t. Her vil det ikke være mulig å passere før brøytebilene tar av E18 igjen.

Flere steder ble det også meldt om glatte veier. Folk ble derfor bedt om å beregne ekstra god tid, avpasse parten og avstanden til bilen foran.

– Entreprenørene er ute og gjør tiltak, opplyser Vegtrafikksentralen.