Helt til det siste har Per Arne & Co måttet endre på konferanseplanene

Stadig innskjerpende tiltak for å møte koronapandemien har gjort at Sigdal Utvikling ikke har kunnet nøye seg med å tenke nytt bare én gang.