Hedret for innsatsen: Åse (snart 90) fikk Frivillighetsprisen

Helt siden 1997 har Åse Bekken hatt «kjøkkentjeneste» på Kirketorget i Åmot kirke. Tirsdag ble hun tildelt Frivillighetsprisen for innsatsen.