Kong Harald er helt konge! Tirsdag stilte Kongen og Dronningen til en prat med mediene om den vanskelige saken rundt prinsesse Märtha og hennes forlovede, Durek Verrett. De to har fått mye kritikk. Prinsessen fordi mange har ment at prinsessetittelen har vært vel mye framme og vel synlig i forbindelse med hennes forretningsvirksomhet. Men det var først da hun forlovet seg med en sjaman – som stiller spørsmål ved skolemedisin, selger amuletter som skal forhindre sykdom og en rekke andre helt hårreisende og udokumenterte uttalelser at folk virkelig reagerte. Uttalelser om alt fra vaginarensing til at han kan snu atomer og har evner til å helbrede syke mennesker ble for mye – også for Kongen og Dronningen fordi det rammet kongehuset og monarkiet.

Så da kong Harald sa at amerikanere ikke skjønner bæret av hva et konstitusjonelt kongedømme er, så har Kongen helt rett. Kongehuset her hjemme har en mye viktigere rolle enn hvordan det blir framstilt i en Disney-film. USA har ikke et slikt samlende symbol for nasjonen. Dermed har nok ikke den kommende svigersønnen fra USA forstått hvor sterkt kongehuset står og hvilken rolle det spiller i det norske samfunnet som noe samlende for folk og land.

Kong Harald skal ha ros for at han var så folkelig i sin karakteristikk av amerikanernes manglende forståelse for hva et monarki er. Det er mye vi nordmenn heller ikke forstår av måten man tenker på i USA. Samtidig er det selvsagt trist når foreldrene må frata datteren retten til å representere kongehuset og be henne si fra seg muligheten til å være en høy beskytter for diverse veldedige organisasjoner.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise får ikke lenger lov til å bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng. En mann som Durek Verrett – som i egne øyne har svar på nær sagt hva det skal være – burde kanskje forstått at det han sier indirekte også rammer kongehuset. Men kanskje er det likevel slik at han ikke har forstått «bæret» av hva det vil si å forlove seg med datteren i kongehuset? Men, men. Nå er det ryddet opp og Kongen har nok en gang bevist at han er helt konge, selv om både Kongen og Dronningen som foreldre har måttet skyve sin eneste datter bort fra en rolle hun egentlig var født inn i og som hun trolig har trivdes med.