Forvalter Olav Chen som er leder allokering og globale renter i Storebrand, ber folk som ikke har satt av penger til å takle en eller flere renteøkninger om snarest å redusere forbruket og stålsette seg for det som kommer. Chen mener mange med høy gjeld og liten økonomisk buffer har levd over evne fordi det lenge har vært varslet at renten skal opp. Nå mener eksperter at vi skal gjennom tre renteøkninger før jul. Det kan komme til å svi kraftig i folks privatøkonomi.

Har vi levd over evne? Det er i hvert fall ikke feil å si at mange har vent seg til en livsstil med ekstrem lav rente uten å tenke at den kan stige. Det har vært mye lånefinansiert forbruk. Det er bare å se på annonsene på finn.no for å få bekreftet at ganske nye møbler selges for en slikk og ingen ting. Ganske nye kjøkken byttes ut fordi man ønsker seg noe nyere og mer moderne. Det har vært og er hyttebonanza. Det har ikke manglet kjøpere til rådyre båter og dyre bobiler. Bilparken er skinnende blank.

Det er i den ene enden av skalaen. I den andre en alenemor med deltidsjobb innen pleie. At hun har levd over evne er vanskelig å se. Slett ikke alle har levd over evne. Det går et skille i befolkningen. Noe har skjedd med oss de siste 30 årene med uavbrutt økonomisk vekst. For noen har forandringen vært større enn hos andre. Frykten for å ta opp lån til forbruk har endret seg. Før i tiden sparte man. I lang tid nå har kredittrammen på ett eller flere kort redusert ventetiden fram til nye møbler og nytt kjøkken har kommet i hus.

La oss ta en personlig stressøvelse i økonomi for par: betalt inn 5000 kroner ekstra på lånet de neste månedene og «reduser» den ene inntekten med 40 prosent samtidig. Det er hva som kan skje hvis renten går opp og den ene i husstanden mister jobben eller blir ufør? Ble det trangt? Det går selvsagt ikke for en eneforsørger, men det bør være mulig for et par med normale inntekter hvis de har lagt inn en stor nok buffer.