Har undersøkt miljøgiftene i Tyrifjorden grundigere

I 2015 ble det oppdaget høye nivåer av miljøgiften PFAS i leveren til abboren i Tyrifjorden. Nå er det gjort undersøkelser for å finne ut hvor stort omfanget er.